Saturday, July 27, 2013

Puisi Mengarut

Here I am
Staring at the blank page...

...and typing,

"Here I am
Staring at the blank page..."

2 comments:

Kurma said...

Kalau dalam programming, aku panggil ni bersifat recursive haha...
satu function yang memanggil dirinya sendiri hehehe...

Siti R said...

Ooo...itu mcm ka? Haha